A belépéshez szükséges nyomtatványokat az alábbi táblázat tartalmazza. Kitöltés és beküldés előtt kérjük alaposan olvassa át az egyesület alapszabályát is.

Belépési Nyilatkozat image-pdf
Állomány-nyilvántartás image-pdf

 

Másolatban csatolandó dokumentumok: 

- Legalább egy, saját tulajdonú német dog származási igazolásának mindkét oldali másolata

- A belépéshez kapcsolódó befizetés bizonylatának másolata 

Mentés

Fajtakiállítás

Mentés

Go to top