header blue

Az egyesület neve és rövidítése:    Danubius Dog Klub (DDK)
   
Levelezési és elérhetőségi cím:   1223, Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Tel/Fax:   +36 20 461-9985
Alapítás éve:   2011.
Bankszámlaszáma:   OTP BANK 11742221-20036469-00000000
Honlapja:   http://www.danubiusdogclub.hu
Ideiglenes E-mail címe:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Danubius Dog Klub a Fővárosi Bíróság által nyilvántartása vett országos hatáskörű egyesület.

A Danubius Dog Klub jogi személy.

Az egyesület tagjai lehetnek hazai és külföldi természetes és jogi személyek, ha elfogadják az alapszabály célkitűzéseit.

 

A Közgyűlés

A közgyűlés a tagok összességének legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést a közgyűlés elnöke vezeti le, vagy levezető elnököt bíz meg. A közgyűlésen jegyzőkönyvvezető, 2 hitelesítő, háromtagú mandátumvizsgáló bizottság működik, mely egyben a szavazatszámláló bizottság feladatát is ellátja. A felsoroltakat a közgyűlés választja, megbízásuk az adott közgyűlésre szól.

 

A vezetőség

Elnök
Az elnököt a közgyűlés választja titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, és beszámolási kötelezettsége van. Elnöki tisztséget csak társadalmi munkában lehet betölteni, tevékenységéért jutalom, kedvezmény nem jár, de indokolt költségeit téríteni kell. Egy személyben felelős az alapszabályszerű működésért. Képviseli az Egyesületet harmadik személyek felé, szerződéseket köt. Az Egyesületen belül utasítási jogköre van, hatáskört azonban nem vonhat el. Munkáltató jogkört gyakorol az Egyesület dolgozói felett. Lapkiadó, illetve felelős szerkesztő az Egyesület által kiadott sajtótermékek esetében. Ellát minden feladatot, amit az alapszabály illetve az Egyesület bármely szabályzata a hatáskörébe utal. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

Elnökhelyettes
Az elnökhelyettest a közgyűlés választja titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelenség állapota esetén a következő közgyűlésig ellátja az elnök feladatait. Egyéni esetben az elnököt annak feljogosítása alapján az elnök által meghatározott körben helyettesíti. A helyettesítés ideje alatt történtekről az elnöknek beszámol. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

Vezetőségi tagok
A vezetőség tagjait a közgyűlés választja, titkos szavazással 2/3-os szótöbbséggel, négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

 

Bizottságok és Szakmai Felügyelet

Felügyelő bizottság
A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel 4 évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület.

Fegyelmi bizottság
A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel 4 évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület.

Tiszteletbeli Elnök
Az egyesület Tiszteletbeli Elnököt választhat, aki a vezetőség ülésein részt vehet, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, de nem vesz részt az elnökség döntéshozatalában.

Tenyésztésvezető
A vezetőség kéri fel a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő személyt. Megbízását a vezetőségtől kapja és visszavonásig érvényes. Korlátlanul újraválasztható.

Tenyésztési Tanács
Tagjait a Vezetőség jelöli ki. A tanács tagjai jogosultak a törzskönyvezés dokumentumaiba betekinteni, azokat véleményezni, almokat ellenőrizni; indokolt esetben, tisztázatlan tenyésztési háttér esetén a származási lap kiadását megtagadni, a tenyésztési szabályzattal összhangban.

 

ddk regi logo

 

Danubius Dog Klub (DDK)

a Német Dog magyarországi fajtagondozó szervezete

Elnök/Képviselő: Tóth István
Székhely és levelezési cím: 7772 Villánykövesd, Kossuth Lajos utca 33. 
Adószám: 18269851-1-16
http://www.danubiusdogclub.hu               info@danubiusdogclub.hu
+ 36/70-2423458     https://www.facebook.com/danubiusdogclub/
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742221-20036469-00000000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
IBAN: HU46 1174-2221-2003-6469-0000-0000


Danubius Dog Klub a Fővárosi Bíróság által nyilvántartása vett országos hatáskörű egyesület.

DDK calligraphic bigbg