header blue orig

 KÖZZÉTÉVE: 2018. január 31.

 

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy ezen feltételek Önnek nem felelnek meg, úgy kérjük, hagyja el a weblapot.

A https://www.danubiusdogclub.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Danubius Dog Klub (a továbbiakban: DDK) üzemelteti. A klub további elérhetőségei és az impresszum adatok az alsó menü önálló pontjaiban találhatók.  A DDK, mint természetes jogi személy honlapján a klubtagok és a német dog fajta kedvelői számára közérdekű, a fajta tenyésztésével, a klub rendezvényeivel, működésével, felépítésével kapcsolatos információkat és anyagokat oszt meg. A honlap szerkezete, külalakja, tartalma, képanyaga, a fordítások, valamint a klub logója a DDK tulajdona. A honlapon található anyagok és szellemi termékek a magyar és a nemzetközi szerzői-, valamint szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. Nem másolhatók, nem tehetők közzé, nem jeleníthetők meg a DDK elnökének erre vonatkozó, előzetes, írásos engedélye nélkül.

A honlapon elérhető adatok, információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Az oldalon megjelenített információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A cikkek, tanácsok és hasznos linkek semmilyen körülmények között nem tekinthetőek kizárólagos szakvéleménynek és nem minden esetben teljes körűek.

A DDK folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett tartalmat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A honlapon lévő információk a rájuk vonatkozóan feltüntetett időpontban, ennek hiányában a honlapra történő feltöltés idején aktuális helyzetet tükrözik, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és az idő múlásával, valamint a körülményekkel, megváltozhatnak. A DDK fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A DDK tagjai, partnerei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön -a klub tagjaként- bármely személyes adatát eljuttatja a DDK-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DDK- a jogviszony jellege által meghatározott célból és ideig – saját adatbázisában nyilvántartsa és kezelje. A DDK csak olyan személyes adatokat oszt meg a honlapon, melyeket tagjai önkéntesen adnak meg azzal a céllal, hogy őket a fajta iránt érdeklődők könnyen megtalálhassák. A megadott adatok bármikor módosíthatók az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írt elektronikus levélben.

SZERZŐI JOGOK

A honlap szöveges tartalmának idézése (szövegkörnyezetből való kiragadás) nem megengedett!

A magyar nyelvre fordítások használata (pld fajtastandard vagy standard-ismertető) kizárólag abban az esetben megengedett, ha a forrásadatok feltüntetésre kerülnek (forrás weblap címe, a cikk teljes címe, a fordító(k) neve(i), valamint, hogy az anyagért felelős szerkesztő a Danubius Dog klub.). A használat további feltétele, hogy az ismeretterjesztési célokat szolgáljon. Az üzleti célú felhasználás részben vagy egészben nem megengedett!

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése (fordítások, grafikák, ábrák, szöveges részek illetéktelen - írásos engedély vagy forrás feltüntetés nélküli- részben vagy egészben történő felhasználása) esetén a DDK haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A weboldalra a magyar jogszabályok vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni. A DDK fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSOK

A DDK nem tartozik felelősséggel bármilyen esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amelyek honlapjának használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, az oldalra vezető linkekből, és/vagy más oldalakon közölt információk használatából vagy más hasonló okból származnak.

A DDK weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a DDK weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a weboldalán elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, publikált, vagy fenntartott külső oldalak tartalmáért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

,A DDK nem tudja garantálni, hogy weboldalának működése minden körülmények között zavar-, és hibamentes lesz; valamint hogy a weboldal illetve a tároló szerver vírus- és más kártékony tartalomtól mentes, ugyanis ezen körülmények nincsenek a "Danubius Dog Klub" teljes irányítása alatt.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

A DDK fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit (Jogi Nyilatkozat)

 DDK calligraphic layout

DDK calligraphic layout