header blue orig

Kutyavezetői jogosítványt a kutya tulajdonosának csak egy alkalommal kell megszerezni a tulajdonában lévő és vizsgáztatott kutyák számától függetlenül.

Ki kaphat kutyavezetői jogosítványt?

  • Az a kutyatulajdonos, aki kutyájával a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.
  • Az a kutyatulajdonos, aki kutyáját felvezető segítségével vizsgáztatja a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.
  • Utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány. A kutyavezetői jogosítványt kérheti az a kutyatulajdonos is, aki az elnökségi határozat megjelenése előtt tett BH vizsgát, mely vizsgáról az MEOESZ által kiállított BH vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik és azt bemutatja, majd ezt követően azon tagszervezetnél, ahol kutyájával a BH vizsgát letette, kitölt a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel. Az utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány elkészítésének díja 500 Ft, azaz ötszáz Forint.

A vizsga menete

A vizsgán bíráló teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője az A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egy választott kérdéssort a vizsgázók részére átad. A kérdéssorra a vizsgázók felvezetik a vizsga helyszínét és időpontját. A kérdéssorok kitöltését 30 perc elteltével be kell fejezni.

A teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője a kérdéssorokat összegyűjti, kiértékeli és a vizsga végén a bírálati lapokkal és a rendezvény összesítőjével együtt a MEOESZ Bírói Testületének ügyintézőjéhez továbbítja.

A kutyavezetői jogosítvány elkészítése

A kutyavezetői jogosítványt a MEOESZ Titkárságán készítik el a tagszervezetek által megküldött vizsgalapok alapján és gondoskodnak az 51% -os, vagy a feletti teljesítés esetén a kutyavezetői jogosítvány kiadásáról. A kutyavezetői jogosítvánnyal egyidőben a BH vizsgabizonyítvány is elkészül.

A kutyavezetői jogosítvány és a BH vizsgabizonyítvány elkészítésének díja

A 1.500 Ft, azaz egyezerötszáz Forint a BH vizsgabizonyítvány és a kutyavezetői jogosítvány együttes elkészítésének díja.

A kutyatulajdonos kérheti postai úton a kézbesítést, vagy érte mehet személyesen a MEOE Szövetség ügyfélszolgálatára ügyfélfogadási időben, előzetes egyeztetést követően.

Bővebb információ ide kattintva érhető el.

 

dekor ddk1

 

 DDK calligraphic layout

DDK calligraphic layout