header blue orig

Elnöki beszámoló a 2016. évi működésről

dekor ddk1

Danubius Dog Klub vezetősége

Elnök:

Almási Nándor

Alelnök:

Bondár Péter

Tagok:

Horváth Anikó

Tóth Bernadett

Havasi Olivér

Rozgonyi Roland


Vezetőségi ülések 2016

02. 13. Vezetőségi ülés
04. 02. Vezetőségi ülés
07. 24. Vezetőségi ülés
09. 24. Vezetőségi ülés
02. 11. Vezetőségi ülés


Rendezvények

2016.02. 27. Klubvacsora
2016.02. 16. Online nevezési rendszer
2016.03. 11. MEOESZ közgyűlés
2016.06. 21. Francia Standard megvásárlása
2016.07. 28. MEOESZ pályázat szerződött fajtagondozó
2016.11. 15. MEOESZ szerződéskötés


 Tisztelt Sporttársak, Fajtakedvelők

 

A Danubius Dog Klub működtetése során ismét változó jogszabályi környezetbe került ezért a vezetőségre újra nagy feladatok hárultak.

2016.09.13. időponttól megszűnt az állami elismertségünk a német dog fajta gondozásban. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem a klubunk állítja ki a származási lapokat. Nem a klubnak kell megküldeni az alombejelentőket és az eljárási költségeket.

A MEOESZ pályázatot írt ki szakmai együttműködésre, melyre sikeresen pályáztunk és a szerződéskötés is megtörtént. A klubunk ismét fajtagondozó státuszt kapott, most a MEOESZ szerződött partnereként.

A szerződés életbelépésével a MEOESZ-hez beküldött alombejelentők szakmai elbírálása a feladatunk. Szerződött partnerként tarthatjuk a kiállításainkat 2 db CAC (klubkiállítás, fajtaspeciál kiállítás), 6 db tenyészszemle, tulajdonjog átírást végezhetünk és MEOESZ-DDK tagkártyákat adhatunk ki.

Tagkártya:

2017-ben a tagkártyák kiadási rendje megváltozik. Külön tagkártyát kapnak a magyarországi lakhellyel rendelkező tagjaink, és külön kártyát kapnak a külföldi lakhellyel rendelkező tagjaink. Ezen kártyák külső megjelenése is más lesz. 2017. évi szövetségi tagkártya megvásárlására csak a MEOESZ tagszervezettől lehetséges melyek a fajtagondozásra szerződéssel rendelkeznek. Újdonság, hogy a tagkártya a megvásárlása után automatikusan nem jogosít kedvezmények igénybevételére. Csak azután ha az online aktiválás a DDK részéről megtörtént. Az alábbi adatok rögzítése szükséges:

 • kártyatulajdonos neve
 • címe
 • telefonszáma
 • e-mail címe

A MEOESZ publikus oldalán az adatok közül csak a tag neve és a tagsági kártya száma jelenik meg a személyes adatok védelméről szóló jogszabálynak megfelelően. Kérem, hogy a tagsági díj megfizetésével párhuzamosan a fent felsorolt adatokat a klub részére megküldeni szíveskedjetek.

Származási lap kiadása:

            A származási lap kiadásának a folyamata a MEOESZ feladata, klubunk a szakmai fajtagondozó véleményét adja hozzá. A papír alapon leadott vagy megküldött alombejelentőket a MEOESZ 2 napon belül elektronikus formában megküldi az alombejelentőn feltüntetett fajtagondozó szervezetnek mellyel a MEOESZ-nek szerződése van. Német dog fajtában a Danubius Dog Klubnak. A klubnak 8 nap áll a rendelkezésére, hogy a megküldött dokumentumokat véleményezze. Abban az esetben, mint a fajtánk esetében is, hogy csak egy fajtagondozó szervezet áll szerződésben a MEOESZ-el akkor az alombejelentő elbírálását kérhetik a MEOESZ-től, nem kötelező a DDK-t megjelölni. Eben az esetben viszont nem jelenik meg a származási lapon a DDK bélyegzője.

            Az on-line törzskönyvezési rendszer üzembe helyezése várhatóan 2017 első felében fog megtörténni. Ekkor elektronikus formában is be lehet jelenteni majd a született almokat.

            A származási igazolásoknak 3 formátuma kerül bevezetésre melyek az alábbiak:

 • Standard származási lap

 Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott feltételt, vagy feltételrendszert.

 Minimum: Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik.

Elfogadott tenyész minősítések:

 • Tenyészthető minősítés Magyarországon
 • Tenyészthető minősítés a származási lap szerinti honosító ország feltételei alapján
 • EuDDC tenyészthető
 • Prémium származási lap

 Tartalma megegyezik a standard származási lap tartalmával, de látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette a Danubius Dog Klub által meghatározott prémium tenyésztési feltételeket

 Prémium feltételek:

 • Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik a standard származási lap feltételei szerint: (Tenyészthető vagy EuDDC tenyészthető)
 • Mindkét szülő csípő és könyök szűrési eredménye: (HD/A, HD/B, ED/0, ED/1)
 • Mindkét szülő Magyarországon megrendezett nemzetközi kiállításon (CACIB), vagy a DDK által rendezett kiállításon elért osztály győztes címmel rendelkezik: (HPJ, CAC)
 • Regisztrációs lap

 A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb

 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből, vagy
 • az egyed maga színhibás, nem a tenyésztési színcsoportnak megfelelő színű, vagy
 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely nem tett eleget a Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek.

A regisztrációs lappal rendelkező kutyák konfirmáció után származási lapot kaphatnak.

 • Konfirmáció:

 Származási lap kiváltása azon regisztrációs lappal rendelkező német dog egyedek számára, amelyek 12 hónapos betöltött kor után történt, eredményes tenyészszemle típusú küllemi bírálat után a DDK javaslata alapján a bírói testület által felkért fajtaspecialista bírótól erre jogosultságot kapott.

Azon kutyák, amelyek tenyésztésből kizáró hibával rendelkeznek, vagy a tenyészszemle jellegű konfirmációs bírálat során sikertelen eredménnyel vettek részt, származási lapot nem kaphatnak. Tenyészszemle és konfirmációs vizsgálat egyszerre végezhető 15 hónapos kor után. Ebben az esetben a sikeres tenyészszemle eredményt az újonnan kiállításra kerülő származási lapra fel kell majd vezetni. EuDDC tenyészszemle és konfirmáció egyszerre nem végezhető.

 Tulajdonjog átírás 2016. november 23-tól:

            Változik a tulajdonjog átírás menete. Bevezetésre kerül a MEOESZ részéről a tulajdonjog átírási jegy mely szigorú számadású bizonylat. A bizonylat ára MEOESZ tagkártyával rendelkező tagoknak 5.000.- Ft. Tagkártya nélkül 10.000.- Ft. A tulajdonjog változásához szükséges leadni az alábbiakat:

 • Eredeti származási igazolás
 • Tenyésztő által aláírt tulajdonjog átvezetési kérelem eredeti példánya
 • Eredeti tagkártya

A dokumentumokat az átírás után le kell másolnunk és meg kell küldenünk a MEOESZ részére ezért ettől eltekinteni nem tudunk.

Lehetőség van a MEOESZ központi irodájában kedvezményes áron csoportos átíratásra, amennyiben az egész alom vagy legalább 3 kölyök törzskönyvezését és tulajdonjog átíratását egyszerre kezdeményezi a tenyésztő.

A klub életében történő további változásokról mind a honlapon közzétett hírekben, mind a már megszokott, tagjainknak kiküldött köremailben tájékoztatunk.

Üdvözlettel

                                         Almási Nándor

Kérjük a klub tagjait, hogy aki 2015-évben tag volt és folyamatos tagságát szeretné biztosítani, az 2016. 03. 31.-ig rendezze a tagdíját a Klub bankszámlaszámára (OTP 11742221-20036469) történő banki átutalással.

 DDK calligraphic layout

DDK calligraphic layout