header blue orig

Danubius Dog Klub vezetősége

Elnök:

Almási Nándor

Alelnök:

Bondár Péter

Tagok:

Horváth Anikó

Tóth Bernadett

Havasi Olivér

Rozgonyi Roland


Vezetőségi ülések 2016

02. 13. Vezetőségi ülés
04. 02. Vezetőségi ülés
07. 24. Vezetőségi ülés
09. 24. Vezetőségi ülés
02. 11. Vezetőségi ülés


Rendezvények

2016.02. 27. Klubvacsora
2016.02. 16. Online nevezési rendszer
2016.03. 11. MEOESZ közgyűlés
2016.06. 21. Francia Standard megvásárlása
2016.07. 28. MEOESZ pályázat szerződött fajtagondozó
2016.11. 15. MEOESZ szerződéskötés


2016. 04. 16. Kamaraerdő DDK klubkiállítás bíró: Romy Förtsch (D)

 

romyf2


2016. 10. 08. Komárom DDK speciál kiállítás bíró: Milan Krinke (CZ)

 

krinke2


Tenyészszemlék 2016

02. 20. Budapest Tenyészszemle 8 db
03. 19. Budapest, Főtenyészszemle 4 db
04. 16. Kamaraerdő, Tenyészszemle 6 db
08. 28. Szolnok, Tenyészszemle 10 db
10. 08. Komárom, Tenyészszemle 9 db
10. 29. Üllő, Tenyészszemle 11 db

Köszönet a rendezvények lebonyolításában résztvevőknek és támogatóknak !

 Royal Canin: Szponzor klubkiállítás

Yosera: Szponzor fajtaspeciál kiállítás


2016. 05. 27-28-29. Olaszország EuDDC

 - EuDDC kiállítás

- Bírói szemlélet egyeztetés

- Konferencia

- EuDDC kiállítás rendezési jogának megvédése. Sportdiplomácia

2021 EuDDC kiállítás rendezés joga ! Tervezett helyszín: Gödöllő


2017 évi rendezvények

02. 18. Budapest, FeHoVa tenyészszemle
04. 22. Kamaraerdő, Klubkiállítás és tenyészszemle
06. 10. Székesfehérvár, Tenyészszemle
08. 19. Szolnok, Tenyészszemle
10. 21. Komárom, Fajtaspeciál CAC kiállítás és tenyészszemle
10. 29. Debrecen, Tenyészszemle


Klub hírek újdonságok

Szabályzat módosítások:

Származási lap kiadása:

 A származási lap kiadásának a folyamata a MEOESZ feladata, klubunk a szakmai fajtagondozó véleményét adja hozzá. A papír alapon leadott vagy megküldött alombejelentőket a MEOESZ 2 napon belül elektronikus formában megküldi az alombejelentőn feltüntetett fajtagondozó szervezetnek mellyel a MEOESZ-nek szerződése van. Német dog fajtában a Danubius Dog Klubnak. A klubnak 8 nap áll a rendelkezésére, hogy a megküldött dokumentumokat véleményezze. Abban az esetben, mint a fajtánk esetében is, hogy csak egy fajtagondozó szervezet áll szerződésben a MEOESZ-el akkor az alombejelentő elbírálását kérhetik a MEOESZ-től, nem kötelező a DDK-t megjelölni. Eben az esetben viszont nem jelenik meg a származási lapon a DDK bélyegzője.

Az on-line törzskönyvezési rendszer üzembe helyezése várhatóan 2017 első felében fog megtörténni. Ekkor elektronikus formában is be lehet jelenteni majd a született almokat.

            A származási igazolásoknak 3 formátuma kerül bevezetésre melyek az alábbiak:

Standard származási lap:

Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott feltételt, vagy feltételrendszert.

 Minimum: Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik.

Elfogadott tenyész minősítések:

 • Tenyészthető minősítés Magyarországon
 • Tenyészthető minősítés a származási lap szerinti honosító ország feltételei alapján
 • EuDDC tenyészthető
Prémium származási lap:

Tartalma megegyezik a standard származási lap tartalmával, de látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette a Danubius Dog Klub által meghatározott prémium tenyésztési feltételeket.

 Prémium feltételek:

 • Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik a standard származási lap feltételei szerint: (Tenyészthető vagy EuDDC tenyészthető)
 • Mindkét szülő csípő és könyök szűrési eredménye: (HD/A, HD/B, ED/0, ED/1)
 • Mindkét szülő Magyarországon megrendezett nemzetközi kiállításon (CACIB), vagy a DDK által rendezett kiállításon elért osztály győztes címmel rendelkezik: (HPJ, CAC)
Regisztrációs lap:

A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb

 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből, vagy
 • az egyed maga színhibás, nem a tenyésztési színcsoportnak megfelelő színű, vagy
 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely nem tett eleget a Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek.

A regisztrációs lappal rendelkező kutyák konfirmáció után származási lapot kaphatnak.

Konfirmáció:

Származási lap kiváltása azon regisztrációs lappal rendelkező német dog egyedek számára, amelyek 12 hónapos betöltött kor után történt, eredményes tenyészszemle típusú küllemi bírálat után a DDK javaslata alapján a bírói testület által felkért fajtaspecialista bírótól erre jogosultságot kapott.

Azon kutyák, amelyek tenyésztésből kizáró hibával rendelkeznek, vagy a tenyészszemle jellegű konfirmációs bírálat során sikertelen eredménnyel vettek részt, származási lapot nem kaphatnak. Tenyészszemle és konfirmációs vizsgálat egyszerre végezhető 15 hónapos kor után. Ebben az esetben a sikeres tenyészszemle eredményt az újonnan kiállításra kerülő származási lapra fel kell majd vezetni. EuDDC tenyészszemle és konfirmáció egyszerre nem végezhető.


 Tagság:

2016 évi taglétszám: 89 fő

2017 évi rendezett tagdíj: 25 fő

Tagkártya:

2017-ben a tagkártyák kiadási rendje megváltozik. Külön tagkártyát kapnak a magyarországi lakhellyel rendelkező tagjaink és külön kártyát kapnak a külföldi lakhellyel rendelkező tagjaink. Ezen kártyák külső megjelenése is más lesz. 2017. évi szövetségi tagkártya megvásárlására csak a MEOESZ tagszervezettől lehetséges melyek a fajtagondozásra szerződéssel rendelkeznek. Újdonság, hogy a tagkártya a megvásárlása után automatikusan nem jogosít kedvezmények igénybevételére. Csak azután ha az online aktiválás a DDK részéről megtörtént. Az alábbi adatok rögzítése szükséges:

 • kártyatulajdonos neve
 • címe
 • telefonszáma
 • e-mail címe

A MEOESZ publikus oldalán az adatok közül csak a tag neve és a tagsági kártya száma jelenik meg a személyes adatok védelméről szóló jogszabálynak megfelelően. Kérem, hogy a tagsági díj megfizetésével párhuzamosan a fent felsorolt adatokat a klub részére megküldeni szíveskedjetek!

Külön tagkártya a Magyarországi lakcímmel rendelkező tagoknak

Külön tagkártya a külföldi lakcímmel rendelkező tagoknak


Származási lapok:

2016 évben kiadott származási lapok:

73 alombejelentő ( 6,083 / hó )
245 származási lap ( 3,356 kölyök / alom )

2016 évben kiadott származási lapok július végéig:

44 alombejelentő ( 6,285 / hó )
189 származási lap ( 4,295 kölyök / alom )

2016 augusztustól:

29 alombejelentő ( 5,8 / hó )
56 származási lap ( 1,931 kölyök / alom )


Tulajdonosváltozás Igazolás nyomtatvány

Alombejelentés: Papíron – Online

Alombejelentő ellenőrzése: MEOESZ – DDK


Tulajdonjog átírás 2016. november 23-tól:

 Változik a tulajdonjog átírás menete. Bevezetésre kerül a MEOESZ részéről a tulajdonjog átírási jegy mely szigorú számadású bizonylat. A bizonylat ára MEOESZ tagkártyával rendelkező tagoknak 5.000.- Ft. Tagkártya nélkül 10.000.- Ft. A tulajdonjog változásához szükséges leadni az alábbiakat:

 • Eredeti származási igazolás
 • Tenyésztő által aláírt tulajdonjog átvezetési kérelem eredeti példánya
 • Eredeti tagkártya

A dokumentumokat az átírás után le kell másolnunk és meg kell küldenünk a MEOESZ részére ezért ettől eltekinteni nem tudunk.

Lehetőség van a MEOESZ központi irodájában kedvezményes áron csoportos átíratásra, amennyiben az egész alom vagy legalább 3 kölyök törzskönyvezését és tulajdonjog átíratását egyszerre kezdeményezi a tenyésztő.

 


 Alombejelentő problémák, hiányosságok:

 • Díjfizetés
 • Hiányos dokumentáció
 • -ik, 3.-ik generáció színek hiánya
 • Honosítás. Export származási lap!

Anyagi jellegű kiadások:

 • Hangdoboz
 • Rendezvénysátor
 • Sörpad és asztal

Bankszámla egyenleg 2017.02.25.

Bankszámla egyenleg:         284.528.- Ft

Lekötött betét:                      1.622.109.- Ft


Folyamatban lévő feladatok

Standard ismertető füzet

Francia standard ismertető füzet magyar fordítása elkészült. Lektorálása szakmai felülvizsgálata szükséges. Végleges verzió elfogadása után nyomtatás és értékesítés.

 MEOESZ pályázat pénzügyi támogatásra

Klubkiállítás megrendezéséhez, EuDDC konferencia részvétel, Standard ismertető füzet lektorálása és nyomtatására anyagi támogatásra pályázat benyújtásra került az MEOESZ kiírásnak megfelelően.

Ajánlat 2016 SeqOmics Biotechnológia Kft.

A SeqOmics Biotechnológia Kft. által kínált összes Genetikai Teszt egységes listaára 10.000,-* valamint DNS profil meghatározás listaára 13.500,-*, amely árak tartalmazzák a beérkező minta (vér) feldolgozását (DNS tisztítás, minőségi és mennyiségi meghatározás), a molekuláris biológiai szűrést, az eredmény interpretálását és megküldését** (e-mailben), valamint a minta biobankolását.

A SeqOmics Biotechnológia Kft. és a Danubius Dog Klub között megkötött keretszerződés részeként az Egyesület regisztrált tagjai részére 20% kedvezményt biztosítunk, a következők szerint:


Német Dog grafika

Rendelésre készült a grafika többszöri egyeztetés eredménye a rajz.

Rajzolta: Pócz Dániel


 

Klubkiállítás nevezési felhívás

 


Elgondolkodtató feljegyzéseim:

Tenyésztés – Sokasítás

Dinamikusan változó környezetben kell munkálkodnunk.
Rövidtávú nyereségmaximalizálás?
Talmi a móditól elválik, azaz a minőség és az átlag megkülönböztethető.
Az igazi minőség már messziről kiragyog az átlagból
Egyedi minőség. Kennelre jellemző típus és karakter felismerhető.
Web-es értékesítési megoldások.
Elégedett visszatérő kutyatulajdonosok.
Online bírálati lehetőség?
Anyai vonal – Apai vonal tenyésztése
Generációváltás a tenyésztésben avagy hol vannak a fiatalok?
Alacsony populáció melynek a minőséget képviselő egyedei kölyökként külföldre kerülnek. A gyengébb minőség marad itthon amelyekre tenyésztésben és kiállítás résztvevőiként nem számíthatunk.


Klub tájékoztatás, kapcsolattartás:

DDK honlap :           http://www.danubiusdogclub.hu

DDK e-mail cím:      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  

Besenyszög, 2017. február 25.

 

Almási Nándor DDK elnök s.k.

 DDK calligraphic layout

DDK calligraphic layout